Prva konferencija Šah za slobodu otvorena u Čikagu


FIDE i Ured šerifa okruga Cook (Čikago, SAD) su domaćini prve ‘uživo’ konferencije Chess for Freedom koja se održava od 17. do 20. maja 2023. godine u Čikagu, SAD. Više od 40 učesnika, uključujući zvaničnike FIDE, predstavnike nacionalnih šahovskih federacija i stručnjake uključene u programe koji upoznaju zatvorenike sa šahom, došli su u Čikago da razgovaraju o konceptima i pristupima korišćenja šaha kao sredstva za rehabilitaciju zatvorenika.

Prvog dana konferencije, delegacija je posjetila zatvor okruga Cook, gdje ih je dočekao šerif okruga Cook Thomas J. Dart. On je bio taj koji je uveo šahovski program u zatvor okruga Cook prije više od 10 godina.

Inicijativa Ureda šerifa okruga Cook sada je prerasla u veliki pokret „Šah za slobodu“. Od 2021. godine organiziraju se godišnje Interkontinentalno online šahovsko prvenstvo za zatvorenike, koje privlači muške, ženske i omladinske timove sa svih kontinenata. Šah kao sredstvo za rehabilitaciju uvodi se u sve više zatvora širom svijeta.

Predsjednik FIDE Arkadij Dvorkovič pozdravio je učesnike konferencije i zahvalio se šerifu Dartu na njegovom entuzijazmu u upoznavanju zatvorenika sa šahom: „Zaista smo ponosni na posao koji ovdje radite. Ove objekte smo već posjetili prije nekoliko godina i ono što sam vidio bila je posvećenost i inspiracija za ovaj program. Bez kontinuirane podrške šerifa Darta ovo neće biti moguće. Treba nam više ovakvih ljudi širom svijeta da promovišemo ovu inicijativu”.

Sa ciljem da podrže i promovišu ovu vrstu rada, Međunarodna šahovska federacija i Ured šerifa okruga Cook potpisali su Memorandum o razumijevanju za nastavak i jačanje saradnje u korištenju šaha kao rehabilitacijskog sredstva za zatvorenike u periodu od 2023-2026. Buduće inicijative navedene u memorandumu uključuju:

– organizovanje događaja kao što su konferencije, okrugli stolovi, praktični seminari, prezentacije projekata i posjete zatvorima;

– angažovanje sa šahovskim federacijama, nadležnim državnim organima i popravnim ustanovama kako bi se olakšalo uvođenje programa Šah za slobodu na svim kontinentima i obezbjedilo stalno rastuće učešće na Interkontinentalnom onlajn šampionatu u šahu za zatvorenike;

– izrada video i web programa obuke za obuku šaha u popravnim ustanovama;

– pokretanje istraživačkog projekta o uticaju šaha na pojedince u pritvoru za vrijeme trajanja pritvora i nakon toga;

– osmišljavanje programa reintegracije i praćenja nakon zatvaranja;

– privlačenje strateških informativnih, finansijskih i administrativnih partnera za proširenje aktivnosti Šaha za slobodu;

– promocija projekta Šah za slobodu u medijima;

– organizovanje Interkontinentalnog onlajn šahovskog prvenstva za zatvorenike na godišnjem nivou.

Učesnici konferencije su se također susreli sa administracijom i osobljem Kazneno-popravnog odjela okruga Cook, te su pogledali prezentacije i interaktivne sesije sa članovima uprave kaznionica.

Imali su priliku da posjete zatvor i vide društvene programe na djelu – igraju šah sa zatvorenicima i jedu picu koju koju su za ručak sami ispekli zatvorenici. “Recept za promjenu!” je slogan njihovog kulinarskog programa koji bi mogao odgovarati i šahovskom programu. Na pitanje zašto vole šah, zatvorenici su odgovorili oštro: „Šah te uči da povlačiš bolje poteze u životu!“

Danas će konferencija biti nastavljena plenarnim sjednicama na kojima će brojni stručnjaci iz svjetske šahovske zajednice predstaviti svoje nacionalne inicijative i pristupe podučavanju šaha u zatvorima. Konferencija će se prenositi onlajn na FIDE Youtube kanalu.

Link emisije: https://youtu.be/3M6m1Q18uHk

https://www.fide.com/news/2405

19.05.2023.