Kartoteka Marka Dvoretskog dodana eksponatima Muzeja šaha


Leonid Dvorecki je predao kartoteku predsjedniku Ruske šahovske federacije (CFR) Andreju Filatovu.

Kartoteka legendarnog Marka Dvoretskog dodana je eksponatima Muzeja šaha CFR pošto je sin Marka Dvoretskog Leonid poklonio Muzeju 24. novembra. Andrej Filatov, predsjednik Šahovskog saveza Rusije, zahvalio se na poklonu i rekao da je uživao u rješavanju šahovskih zadataka iz ove kartoteke dok je studirao u šahovskoj sekciji Moskovskog sportskog internata. Njegov trener, Mihail Judovič mlađi, sarađivao je sa M. Dvoretskim i imao pristup ovoj neprocjenjivoj bazi podataka.

Mark Dvorecki (1947-2016), zaslužni trener SSSR-a, oko pola vijeka je sakupljao, uzastopno provjeravao šahovske probleme za svoje kartoteke. Tokom 1970-1980-ih, pozicije su bile štampane na običnim kartama pomoću posebnih uređaja za štampanje (što dobro pamti starija generacija ljubitelja šaha), a na poleđini kartice je urednim rukopisom odgovor Marka Dvoretskog s napomenama koji od njegovih učenici su već riješili problem. Dodavši sve pozicije u kompjuterske baze podataka i još jednom ih provjerivši pomoću analitičkih mašina, ove pozicije su postale osnova svih udžbenika M. Dvoretskog.

Leonid Dvoretsky je takođe poklonio Federaciji kristalni pehar koji je dodijeljen Marku Dvoretskom 1973. godine nakon pobjede na Međunarodnom turniru u Polanici-Zdróju (Poljska). Sada, ova nagrada postaje ‘pokretni’ trofej koji će se dodijeljivati pobjednicima Memorijala Marka Dvoretskog.

Slike Vladimira Barskog

https://ruchess.ru/en/news/all/mark_dvoretsky_s_card_file_added_to_chess_museum_s_exhibits/