Šahovske anegdote (2)


Edward Winter

U anegdoti na stranicama 18-19 The Bright Side of Chess Černev je ispričao da je „Brejer bio na početku svoje kratke karijere kada se našao kao takmičar na mađarskom turniru“. U Breyerovoj igri protiv von Balle, Balla je najavio mat u tri poteza, a zatim je preispitao varijantu i ispravio svoju najavu na mat u četiri. Suočen s Breyerovom ćutnjom, von Balla je dalje ispitivao poziciju i otkrio da nema mat u četiri. „Što je više gledao, to je njegova pozicija izgledala sve gora. Gledao je, mislio, analizirao, a onda bez igranja poteza – von Balla je predao!’

Nije pronađena nijedna partija koja se uklapa u ovu priču.

*

‘Rubinštajn je trebao da igra protiv Normana u jednom od kola turnira u Hastingsu 1926. Norman je bio spreman, ali od velikog poljskog majstora nije bilo ni traga.’ Tako počinje anegdota na stranicama 20-21 The Bright Side of Chess. Černev navodi da je nakon što je Rubinštajnov sat otkucao sat vremena jedan službenik zatekao majstora kako spava u svojoj hotelskoj sobi. Nakon što je odjurio u turnirsku dvoranu, Rubinštajn je imao samo 30 minuta da odigra svojih prvih 40 poteza, ali je uspio da dobije partiju kada je Normanu isteklo vrijeme na satu.

Problem sa ovim nastaje od samog početka, pošto Rubinštajn nije učestvovao na turnirima u Hastingsu 1925-26 ili 1926-27. On je, međutim, igrao i pobijedio na turniru 1922-23, pobijedivši G.M. Normana u njihovoj međusobnoj partiji (drugo kolo, 28. decembra 1922.). BCM (februar 1923., str. 34) izvještava: „Rubinštajn, iako je na partiju kasnio više od pola sata (obično je kasnio!), brzo je unišio Normana”. Ostaje da se otkrije izvor za Černevljevu anegdotu.

*

Svako ko želi da istoriju šaha učini „zabavnom“ širenjem nepotkrepljenih anegdota i brbljanja, samo treba da izbegne specifičnosti poput datuma i mjesta i da se osloni na riječ „jednom“. Iz Chess Oddities iz 2010. autora A. Dunnea (Davenport, 2003.) uzimamo sledeći izbor:

‘Svjetskom prvaku Emanuelu Laskeru jednom je ponuđena cigara s mirisom opijuma…’

‘Aron Nimzovich je jednom slomio nogu…’

‘Aron Nimzovich jednom je dubio na glavi…’

‘Pal Benko je jednom mislio da Mihail Talj pokušava…’

‘Max Euwe je jednom zatražio da se partija za Svjetsko prvenstvo odloži…’

‘Akiba Rubinstein je jednom osvojio četiri nagrade za brilijanciju na jednom turniru.’

‘Anatolij Karpov je jednom naveo kao svoje hobije…’

‘Mihail Talj je jednom bio potpisao da igra đavola u filmu…’

‘Talja su jednom pitali koja bi šahovska figura želio da bude…’

(Nastaviće se)

https://www.chesshistory.com/winter/extra/anecdotes.html