Izjava glavnog sudije  Sinquefield kupa 2022


Kao odgovor na nedavne glasine koje kruže šahovskim svijetom, mogu da potvrdim  da trenutno nemamo naznaka da je bilo koji igrač igrao nepošteno na Sinquefield kupu 2022. Ovo uključuje sve do sada odigrana kola.

Vodimo sve događaje Grand Chess Tour-a, uključujući Sinquefield Cup i druge velike turnire ovdje u Saint Louisu, već dugi niz godina sa istim strogim mjerama protiv varanja koje su bile na snazi ​​i za kola 1-3, a nismo imali bilo  kakvo kršenje pravila poštene igre tokom ovih prošlih događaja. Ove mjere su uključivale skeniranje igrača detektorima metala prije partija i nasumično nakon partija, pažljivo posmatranje igrača i fer-plej analizu od strane profesora Kennetha Regana koristeći FIDE ‘alat za pregled igre’.

Međutim, u ime svih igrača i događaja, konsultovao sam se sa glavnim sudijom Grand Chess Tour, IA Davidom Sedgwickom, i zajedno smo se zalagali za uvođenje dodatnih mjera protiv varanja nakon 3. kola. Ove mjere su uključivale skeniranje igrača sa RF skenerima i 15-minutnim kašnjenjem u prenosu uživo. Veoma sam zahvalan organizatorima u Saint Louisu koji su odmah pristali na ove zahtjeve, uprkos dodatnim troškovima, tehničkim problemima u posljednjem trenutku i gubitku stvarnog prijenosa uživo.

Sudijski tim će nastaviti da bude na oprezu, a sve mjere protiv varanja koje su bile na snazi ​​će ostati do kraja ovog događaja.

IA Chris Bird

Glavni sudija, Sinquefield Cup 2022 i zamjenik glavnog sudije Grand Chess Tour

https://grandchesstour.org/blog/2022-sinquefield-cup-chief-arbiter%E2%80%99s-statement