FIDE objavljuje kurikulum projekta “Šah za zaštitu”


četvrtak, 11 avgust 2022

FIDE “Šah za zaštitu” je projekt koji pomaže izbjeglicama da nauče ​​šahovsku igru i steknu nove važne životne vještine, da se druže i oslobode stresa kroz šah.

Jedan od bitnih dijelova projekta “Šah za zaštitu” je ‘Klub djevojaka’, čiji je cilj edukacija djevojčica i žena. Pilot projekt od strane FIDE i UNCHR-a pokrenut je u Kakumi, Kenija, 2021. godine i nastavlja sa radom 2022. U okviru projekta, djevojčice ne samo da uče šah, već i čitaju i razgovaraju o knjigama, usavršavaju različite vještine i postižu lične ciljeve.

Kao dio inicijative FIDE ‘Kluba djevojaka’, WGM Anastasiya Karlovich, WFM, IA Shohreh Bayat i WFM Martina Skogvall kreirali su nastavni plan i program koji će se koristiti za podučavanje šaha u izbjegličkim kampovima. Recezent programa je još jedna iskusna šahistkinja, trener, WIM Natalija Popova. Zahvaljujemo Evropskoj šahovskoj uniji na podršci realizaciji ovog projekta. Vjerujemo da je to bitan korak da se projekat “Šah za zaštitu” proširi na širu publiku.

„Ideja projekta „Šah za zaštitu“ (“Šah za izbeglice”) mi je davno pala na pamet“, rekla je voditelj projekta WIM Anastasija Sorokina. „Oduvijek sam se brinula za ljude koji žive u stresnim situacijama i koji se oporavljaju od stresnih situacija. Od vitalne je važnosti da im um bude zauzet. Šah je jedna od opcija da se takvim ljudima pomogne da se izvuku od stresa i uđu u predivan svijet ove lijepe igre .“

Osim zabave i druženja, uz pomoć šaha mogu se izgraditi osnovne životne vještine:

✓ donositi vlastite odluke i preuzimati odgovornost za njih;

✓ naučiti kako da ispravite greške, ako je potrebno;

✓ poboljšati vještine pamćenja;

✓ izgraditi vještine fokusiranja pažnje;

✓ razvijati logiku i kreativnost;

✓ povećati samosvijest;

✓ povratiti samopoštovanje, samopoštovanje i samopouzdanje.

Pomoć izbjeglicama da steknu odličan hobi i izgrade ove vještine cilj je projekta „Šah za zaštitu“, koji implementiraju FIDE, UNHCR, Luteranska svjetska federacija, Kenijska šahovska federacija i Kakuma šahovski klub.

„Sigurna sam da će zbog kreiranog Nastavnog plana i programa implementacija programa “Šah za zaštitu” postati moguća širom svijeta“, rekla je Anastasija Sorokina. „Želim svim djevojkama i ženama da budu sigurne i vjeruju u sebe. Zapamtite da je sve moguće!“

https://www.fide.com/news/1920