Zanimljiva šahovska fotografija


Aleksandar, unuk poznatog hrvatskog šahiste iz Gradaca, Paviše Viskića, došao je po prvi put kod djeda Paviše u Gradac. Inače Aleksandar živi u Škotskoj sa roditeljima (Pavišin zet je Škot).

Zanimljivo da je Aleksandar odmah uhvatio šahovsku garnituru i počeo da povlači poteze. Očigledno da mu neće nedostajati podrška u šahovskom razvoju…