Letonija pokreće program Šah u zatvorima


Broj zemalja u kojima zatvorenici  upoznaju šah raste. Inicijativa se širi jer oni treneri i zatvorski službenici koji već koriste šah kao efikasno sredstvo za reintegraciju zatvorenika dijele svoja iskustva u obrazovanju šaha sa zemljama koje se pridružuju programu. Ranije u maju, Mihail Korenman, menadžer šahovskog programa u organizaciji šerifa okruga Cook, član socijalne komisije FIDE i pokretačka snaga inicijative „Šah u zatvorima“, i Thomas Peter Dart, junior na Univerzitetu u Ilinoisu, posjetili su Baltičke zemlje da promovišu ideju da se šah koristi za obrazovanje zatvorenika.

U pratnji generalnog direktora FIDE Dane Reizniece-Ozole, sastali su se sa zatvorskim vlastima Letonije. Mikhail je podijelio svoje desetogodišnje iskustvo sa šahom u zatvoru okruga Chicago Cook, a dogovoreno je da se program pokrene u ženskoj ustanovi u Iļģuciemi, u Latviji.

Thomas Peter Dart, Mikhail Korenman i Dana Reizniece-Ozola

Prvu lekciju šaha za 27 zatvorenica održala je Dana Reizniece-Ozola samo nekoliko nedjelja nakon prvog sastanka.

„Strpljivo su slušale kako šah pomaže u donošenju pametnih odluka, razumijevanju veze između uzroka i posljedica, poštovanju protivnika i pametnom korištenju vaših resursa. Bila sam pod stresom kao da moram nastupiti u Davosu. Zašto? U tako zatvorenom okruženju , vrijeme i prostor su različiti. Svaka riječ koju izgovorite i svaki vaš pokret se ne gube već ostaje i djeluju tu“, rekla je Dana Reizniece-Ozola nakon lekcije.

Program se ne odnosi samo na promovisanje pozitivnog korištenja slobodnog vremena za zatvorenike, poboljšanje njihovog ponašanja, pomoć u smanjenju nasilja i razvoj komunikacijskih vještina. Zatvorenici u oktobru planiraju učešće na 2. Međunarodnom onlajn prvenstvu u šahu za zatvorenike, koje je zakazano od 13. do 14. oktobra 2022. godine, na Međunarodni dan obrazovanja u zatvoru.

Više informacija: chessforfreedom.fide.com/tournament/