Šahovske knjige: Branislav Francuski, Milutin Matijašević, Irena Dubak- Magični svet dečjeg šaha


O IGRANJU PARTIJA (3. nastavak)


Sledeći čas ponovite varijantu sa damom na h5 i ukoliko je dete sposobno da svoje poteze igra bez pomoći, možete da nastavite da igrate partije. Pri tome, umesto poteza lovcem na c5 odigrajte pešakom na b6, odnosno pešakom na d6, ili pešakom na a6, ili skakačem na f6 (možete da odigrate bilo koji potez koji ne sprečava mat na f7). Posle togaodi-grajte jednu partiju u kojoj ćete podme-tati figure da ih dete uzima i da vas, na kraju, matira.
Kada se u potpunosti utvrdi varijanta sa damom na h5 (dete nepogrešivo daje mat) prelazite na sledeću varijantu:
1.e4, e5 2. Dh5, Sc6 3. Lc4, g6 (crni pešak sprečava mat na f7, a dama ne sme da uzme pešaka na e5 pa je najbolje da ide na f3 da napadne pešaka na f7 sa drugog mesta i da preti mat) 4. Df3. Posle potezom dame na f3, crni igra različite poteze koji ne sprečavaju mat na f7, kao na primer 4…Lg7 ili 4…d6 ili 4… Lb4 ili 4…a5, ili 4…Lc5,ili 4…Sd4, itd. Posle svih ovih poteza beli daje mat damom na f7. Posle toga odigrajte jednu partiju u kojoj ćete podmetati figure da ih dete jede i da vas, na kraju, matira.
Najvažnije je utvrditi prethodno, pre nego što se pređe na novo.


Sledeći čas prvo obavezno ponoviti najjednostavnije primere prethodnih varijanti (ako su deca nešto zaboravila potsetite ih).Ukoliko deca nisu u stanju da ponove te varijante, nemojte prelazi-ti na novo, već ponovo detaljno provež-bajte to sa njima.

Kada su potpuno usvojene prve dve nave-dene varijante, prelazi se na sledeći korak: 1.e4, e5 2. Dh5, Sc6 3. Lc4,Sh6. Skakač na h6 brani pešaka na f7 pa nije dobro da dama uzme na f7 jer će je uzeti skakač sa h6. Sada, znači, moraš prvo da uzmeš konja, otkloniš odbranu, pa tek onda daješ mat. Da bi to uradio moraš prvo da igraš pešakom na 4.d3 i otvotvoriš lovca. Ako crni igra, na primer, 4…Lc5 onda beli igra 5.Lhh6 i posle 5…ghh6 (ili posle bilo kog drugog poteza koji ne sprečava mat) daje mat 6. Dhf7. Odigrajte nekoliko partija sa istim redosledom poteza, a zatim crni umesto 4…Lc5 igra 4…a5, 4…b6, 4…d6.


Posle toga odigrajte jednu partiju u kojoj ćete podmetati figure da ih dete uzima i da vas, na kraju, matira.
Kada je u potpunosti usvojena i ova varijanta pokazaćemo sledeću varijantu: 1.e4, e5 2. Dh5, g6. Crni napada i preti da uzme damu.Pošto pešak na e5 nije branjen, dama može da ga uzme potezom 3. Dhe5. Dama daje šah kralju na e8 i u isto vreme napada topa na h8 koji nije branjen. Crni mora da se odbrani od šaha i zato igra potez 3…Le7, a dama zatim uzima topa na h8 potezom 4. Dhh8. Ako crni sada odigra 4…Sc6 dama će uzeti skakača na g8 potezom 5. Dhg8 (pitati dete da li je bolje uzeti konja na g8 ili pešaka na h7 – odgovor je bolje je uzeti konja jer on vredi tri, a pešak samo jedan) i crnom kralju će biti šah.Jedina odbrana od šaha je potez lovcem 5…Lf8. Beli igra lovcem 6. Lc4 i napada pešaka na f7.Crni igra potez konjem 6…Se7i beli igra 7.Dhf7 i daje mat. Kralj ne može da uzme damu na f7 zbog lovca na c4, a ne može da ostane na e8 zbog dame.
Posle toga odigrajte jednu partiju u kojoj ćete podmetati figure da ih dete uzima i da vas, na kraju, matira.

(Nastaviće se)