Šahovske knjige: Branislav Francuski, Milutin Matijašević, Irena Dubak- Magični svet dečjeg šaha


O IGRANJU PARTIJA (2. nastavak)


U novoj partiji dete će ponovo imati bele figure. Ponovite prvu partiju, odnosno i vi i dete igrajte iste poteze kao u prethodnoj partiji. Ako dete ne može da se seti nekog poteza, pomozite mu. Odigrajte 4-5 partija sa istim redosledom poteza (dok dete ne zapamti). Posle toga odigrajte jednu partiju u kojoj ćete podmetati figure da ih dete uzima i da vas, na kraju, matira. Važno je shvatiti da vi NE IGRATE PARTIJU PROTIV DETETA, već mu pomažete da nauči kako da razmišlja u toku partije.

Vodite dete kroz partiju. „Ti si beli! Igraš pešakom na e4 (ovaj potez ili 1.d4 su jako dobri potezi, ali o potezu 1. d4 ćemo pričati kasnije). Boriš se za centar i otvaraš puteve za svoje figure da ih uvedeš u igru. Ja igram, na primer, 1.d5. Da li možeš nešto da jedeš?“

Ako dete kaže da pešak može da pojede pešaka na d5, kažete mu: „tako je! Kad god protivnik odigra neki potez tvoje prvo pitanje je da li možeš nešto da uzmeš. Partija se nastavlja i ja igram 2…Sc6“. Ako dete pešakom uzme konja na c6 kažete mu „tako je“!

Ako ne uzme, postavite mu pitanje: „da li možeš nešto da uzmeš“? Ako ni tada ne vidi pitate ga i pokažete: „da li pešak može da nešto uzme“? Ukoliko ni tada ne vidi, pitate ga: „ da li pešak može da uzme konja na c6“? Kada pojede pešakom konja na c6, vi damom pojedete pešaka na d2 i pitate ga: „da li je mat? Koja figura može da uzme damu“? Kada kaže da dama (ili lovac, ili kralj ili konj) može da uzme, vi mu kažete: „u ovoj situaciji najbolje je da uzmeš damom pošto dama postaje aktivna na otvorenoj liniji. Ja igram Sf6“.

Pa pitate: „da li pešak na c6 može nešto da uzme“? Kada pojede cxb7 odigrate Lf5, pa pitate:“da li pešak sa b7 može nešto da uzme“? Kada pojede topa na a8, pitate ga: „šta pešak može da postane kada dođe na drugu stranu table“? Kada mi on kaže da može da postane dama, top, lovac ili skakač (ako je zaboravio potsetite ga), ja mu kažem: „tako je! Pešak se najčešće pretvara u damu. Ti si mi dao šah i napadaš mi kralja.Ja moram da dođem lo-vcem na c8. Da li možeš damom da uz-meš lovca“? Kada uzme, pitate ga: „da li je mat“? Kada kaže da jeste mat, pitate ga: „zašto kralj ne može da ostane na e8 ili da ide na d8 ili d7“? Kada kaže da ne može zbog dame, zaključite: „znači, to je mat. Pobedio si partiju. Čestitam! Hajde da odigramo još jednu partiju“.

Ovu partiju ponovite više puta (dok dete nije sposobno bez instrukcija ili podpitanja da uzima podmetnute figure i da da mat). Za dete je ta partija nova sve dok nije u stanju da je potpuno samostalno odigra (ponovi).

Posle toga menjajte poteze. Prilikom igranja partija planirajte da postavljate figure na polja na kojima ih i druge protivničke figure mogu da uzmu „za džabe“ ili da dete bude u dobitku prilikom razmene.

Postepeno povećavajte broj figura koje dete može da uzima, kao i složenost situacije. To radite uz komentare, objašnjenja koja su dozirana sa nivoom znanja na kome se dete nalazi. Posle izvesnog broja partija kažete detetu: „ Sada ti igraš crnim figurama, a ja belim».

(Nastaviće se)