Magični svet dečjeg šaha (3. nastavak)


ИНТЕГРАЛНОСТ ДЕЧЈЕГ РАЗВОЈА КРОЗ ИГРУ

Поруке

У књизи „Корак по корак 2“, васпитање деце од три до седам година, [1] дате су следеће поруке:

* Предшколско дете има потребу и право да буде оно што јесте, да расте и да се развија.

* Дете је вредност само по себи, носи позитивне развојне потенцијале и само је чинилац сопственог развоја, социјализације и васпитања.

* Дете је активно, интерактивно и креативно биће.

* Пресудну улогу у развоју детета има социјална интеракција која се испољава у сарадњи, кроз заједничке активности, комплементарно деловање, опозицију, конфликте и партнерство.

* Активна природа детета се испољава у његовој иницијативи, у спонтаним истраживачким понашањима и, изнад свега, у дечјој игри.

* Игра је прва манифестација способности детета да сопствено искуство претвори у нешто замишљено и да своју свест употреби на нов, јединствен, стваралачки начин.

* Игра се односи на оне делове стварности који су од највећег интереса за дете; игра има сопствену мотивацију, омогућава слободан избор и одлуку, а истовремено захтева од детета да се повинује правилима играња.

* За спонтану и слободну игру дете треба да има довољно: доживљаја, искуства, знања, добрих индиректних узора, времена, простора, материјале и прилику да нађе партнера за игру.

* Игра је посебан облик учења. Дете има потребу да разуме свет који га окружује и да овлада њиме. Оно у игри прерађује и присваја стечена искуства и постаје свесно тих искустава.

* Знања, моделе понашања и вредности које постоје у његовој средини дете активно открива и конструише.

* Учење је процес изграђивања знања путем активних метода: посматрања, истраживања, експериментисања, манипулисања, играња улога, упоређивања, решавања проблема и слично.

* Дете ће бити спремно да реагује на изазове нових учења и сазнања ако има могућности да дела, мисли и изражава се у складу са својим тренутним моћима, ако је прихваћено и уважено.

* Сфере развоја, васпитања и учења предшколског детета јесу: откривање и упознавање самог себе, развијање односа, стицање искуства и сазнања о другим људима и сазнавање света развијањем начина деловања на њега.

* Суштина васпитног деловања јесте однос – људска релација, која подразумева време испуњено заједничким живљењем, усмераваним поступцима, богатством односа и садржаја.

* Васпитање полази од поштовања дечје личности, пружа прилику сваком детету да буде „своје“, помаже му да постане свесно својих особености и да се развија сопственим темпом.

* Васпитач поседује спремност и способност да упозна и разуме дете.

* Васпитач највише васпитава оним што јесте, као личност, и оним што уме да ради.

* Улога васпитача је да: ствара услове за квалитетан живот, учење и развој деце и да директно подстиче развој и учење.


[1]Шаин Мара, Марковић Мирјана, Ковачевић Илеана, Коруга Драгана, Ивановић Рада, Бељански Ристић Љубица, Крсмановић Милена, Гајић Златко, Пековић Добринка, Корак по корак 2, васпитање деце од три до седам година, Креативни центар, Београд, 2016.

РАНИ РАЗВОЈ И ПРИЛАГОЂЕНЕ ИЗВЕДЕНЕ ШАХОВСКЕ ИГРЕ

Када се ради о шаху, највећи број деце у узрасту до три године може кроз креативну усмерену игру да прихвати и научи нека основна шаховска правила. У томе им помажу вежбе које ћете наћи у овом одељку. Редовним (свакодневним) практиковањем ових игара нека деца ће развити умне капацитете тако да раније научеи усвоје сва основна правила.

Познато је да се дете развија кроз систем покушаја, учења нових ствари и поновних покушаја. Шах томе јако помаже јер се усвајање шаховских правила управо базира на овом принципу.

Игре за децу најмлађег и млађег предшколског узраста

За овај узраст могуће је спровести увођење појма шаха и фигура, код напредније деце око прве године могуће је већ играти се поставке фигуре на таблу. У складу с тим следе и игре које је могуће спроводити са малишанима.

Слика у кревецу

Познато је да је за бебе по рођењу стимулативно да имају контрастне боје у које ће гледати. Шаховска табла је сама по себи управо стимулативна као почетна слика у кревецу или као комбинација подних плочица у кухињи или купатилу.

.

Фигуре „глодалице“

Бебе у овом периду имају природну потребу за „глодањем“ разних предмета или глодалица. Уколико желите да их упознате са шаховским фигурама од најранијег узраста, можете набавити глодалице у облику шаховских фигура и већ од тада им именовати фигуре и помињати шах као игру.

.

Музичке вртешке

Поред постељине могуће је користити и музичке вртешке за бебе до годину дана. На тим фигурама је нацртан и правац њиховог кретања. Касније те фигуре из вртешке могуће је одвезати и користити као глодалице или фигуре које ређамо на таблу.

Кретање по шаблонима

Када деца уче да ходају, а и касније, можемо користити прилику и облачити их у одећу шаховских фигура или направити шаховски маскенбал. Тада дете има задатак да хода по исцртаном шаблону, а у правцима у којима се заиста фигура у коју је обучено креће (топ – напред, назад, лево, десно). Скакачи могу скакутати два поља напред и једно лево или десно итд. За шаблоне могу се користити теписи, гумене подлоге, спортски подови осликани као шаховска табла, исцртане струњаче или неки други материјал који вама највише одговара. У овој игри стимулишемо децу да самостално савладају правац кретања фигура и сви они који умеју самостално да покажу како се фигура креће за следећу игру могу да бирају у коју фигуру желе да се маскирају.

Дан-ноћ

Одштампају се цртежи шаховских фигура и поделе деци. Наизменично се говоре имена фигура, а они који имају ту фигуру устају. Детету које пропусти да устане или устане на погрешну фигуру, са смешком му се помогне да реши задатак правилно.

Пронађи пут

Одреди се неко поље које представља крајњи циљ. Да би било занимљивије, на то поље се постави нека играчка. Деца треба са одређеном фигуром да пронађу један или више путева до те играчке.

Шаховске бојанке

Слике које деца боје треба испод да имају имена фигура и правце у којима се фигура креће. Тиме се подстиче дечија меморија, интелектуални развој и усавршавање читања. У наставку ове књиге/приручника, у делу  Увод у учење шаха, можете пронаћи слике које можете давати деци као бојанке.

—————————–

Zainteresovani da naruče ovu knjigu, ili za njeno ponovno štampanje (prvo izdanje je bilo u 500 primjeraka) ili korišćenje u obrazovnim institucijama mogu da se obrate Branislavu Francuskom +381 65 436 5521 ili na mail Branislav Francuski bfrancuski@gmail.com

(nastaviće se)